Bytový dům Nová Vinohradská

Objekt polyfunkčního domu Nová Vinohradská je situován na rohové parcele v exponovaném místě naproti Strašnickému krematoriu. Výsledný návrh procházel mnoha změnami vyplývajícími z jednání jak se sousedními majiteli nemovitostí, tak i z projednávání na Městské části Praha10. Objekt je koncipován jako polyfunkční sedmipodlažní budova s šesti podlažími bytovými, kde poslední dvě podlaží jsou ustupující a s komerčními plochami v přízemí. Dvě podzemní podlaží jsou navržena pro parkování rezidentů a návštěvníků a pro technické zázemí objektu.
Architektonické ztvárnění vychází z nárožní polohy budovy a svým půdorysným tvarem připomíná písmeno L. Výrazným architektonickým prvkem celého návrhu jsou protihlukové zábrany - prosklené stěny, které výrazným způsobem ovlivnili celkové pojetí objektu.

Kapacita:
58 bytových jednotek, kategorie 1+kk až 5+kk
2 ateliéry
320 m2 komerčních ploch
71 parkovacích míst

Zastavěná plocha: 970 m2
Obestavěný prostor: 24.960 m3
HPP: 8.390 m2

Praha 10 – Strašnice, ul. Za Strašnickou vozovnou
Hlaváček & Partner s.r.o.
Hlaváček & Partner s.r.o.
YIT Stavo s.r.o.
Studie, DÚR, DSP, RPD
2010-2016
zahájeno 10/2017
zobrazit panel s informacemi
skrýt panel s informacemi