Hlaváček ...

absolvent ČVUT - Fakulty architektury
autorizovaný architekt, číslo autorizace 03108
zakládající člen a jednatel firmy Hlaváček a Partner s.r.o.
v roce 2011 zástupce ředitele pro urbanismus, architekturu a územní plán na Útvar rozvoje Hl.m.Prahy

... & Partner

Ing. arch. Jiří Baroch, Ing. Zdeněk Brunát, Ing. arch. Václav Čermák, Ing. arch. Martin Halaška, Ing. Karel Hanzlík, Ing. Adam Hlaváček, Ing. Jan Hoza, Ing. Martin Jíra, Silva Kaluská, Ing. Vsevolod Krotovič, Ing. arch. Petra Květová, Ing. Ilona Matějíčková, Ing. arch. Norbert Mezei, Ing. Richard Oginčuk, MgA. Jakub Sedmík, Ing. arch. Barbora Suchánková, Ing. arch. Pavel Svoboda, Ing. Ondřej Šmejkal, Ing. Petra Špačková, Ing. Libor Votoček

 

Společnost Hlaváček a partner působí na poli projekční a inženýrské činnosti od roku 1992. Náš tým skládající se z architektů, stavebních inženýrů, projektantů a stálých kooperujících projektantů speciálních profesí, poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, urbanismu a projektové činnosti ve výstavbě.
V rámci této činnosti zpracováváme a zajišťujeme komplexní projektovou dokumentaci ve všech stupních projektové dokumentace, včetně dokumentace EIA a zajištění všech potřebných stavebně technických průzkumů, nezbytných pro přípravu a realizaci staveb. Nedílnou součástí je i zajištění legislativního projednání a výkon autorského dozoru na stavbách.

Do portfolia poskytovaných služeb patří i návrh a dodávka interiérů a staveb menšího rozsahu.

V rámci zvýšení kvality poskytovaných služeb náš atelier přešel na systém trojrozměrného projektování 3D a modelování staveb systémem BIM (Building Information Modeling).
Součástí poskytovaných služeb je i pořizování leteckých snímků pomocí profesionální techniky.

Našimi zákazníky jsou jak velké tuzemské a nadnárodní developerské firmy, tak i významní zákazníci ze soukromého sektoru.

Hlaváček a Partner, s.r.o.
Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5

Telefon: +420 222 745 333
E-Mail: atelier@hlavacek-partner.cz